Chế độ chính sách

Không nắm quy định, bệnh nhân tham gia BHYT có thể bị "cắt"  quyền  lợi /// ẢNH LIÊN CHÂUMột số bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế đang trong đợt điều trị "bỗng nhiên" bị quỹ Bảo hiểm y tế ngừng thanh toán chi phí.Không nắm quy định, bệnh nhân tham gia BHYT có thể bị "cắt" quyền lợiTự ý thêm quy định “con”?Mới đây, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã có văn bản giải đáp thắc mắc của một số bệnh viện về vướng mắc trong thực hiện khám chữa bệnh trong
Xem tiếp...

Thong tu 02 gia KCB ko BHYT 1Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT  hướng dẫn mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế (CSYT) công lập. Theo đó:Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe được quy định tại Phụ lục I; Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị được quy định tại Phụ lục II;Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm được
Xem tiếp...

tien_luong_222-15_11_55_810.jpgBảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2026/BHXH-BT hướng dẫn bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng. Việc thu BHXH, bảo hiểm ytế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được căn cứ mức lương cơ sở theo quyđịnh tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP.  Theo đó, mức lương cơ sở sẽ
Xem tiếp...

0001.jpgĐể kịp thời đảm bảoquyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động, theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhànước năm 2016, ngày 1/5/2016, Bệnh viện Bạch Mai đã có quyết định số 655/QĐ-BMvề việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho CBVC bệnh viện . Theo đó, từ ngày 1/5/2016, sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đốivới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch
Xem tiếp...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014  NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11năm 2008
Xem tiếp...

Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.Theo Nghị định, ngoài 24 đối tượng đã quy định trong Luật BHYT còncó thêm 4 đối tượng mới là công nhân cao su, thanh niên xung phong thờikỳ kháng chiến chống Pháp, người lao động đang hưởng chế độ ốm đau theoquy định của bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách tại xãphường. Kể từ ngày 1/7/2009-31/12/2009, mức
Xem tiếp...