Phòng chức năng

1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 2. Điện thoại: 3. Email: 4. Cơ cấu tổ chức:  

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf3c3c8c1fd2a39a53ab44c7a1e9be821').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf3c3c8c1fd2a39a53ab44c7a1e9be821 = 'vanphongbvbm' + '@'; addyf3c3c8c1fd2a39a53ab44c7a1e9be821 = addyf3c3c8c1fd2a39a53ab44c7a1e9be821 + 'gmail' + '.' +
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak99aef8b6327787b99f6e13b58219cf15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy99aef8b6327787b99f6e13b58219cf15 = 'congvandenctxh' +
Read more ...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf0dea8d12d42d48cf7b7025c1879f304').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf0dea8d12d42d48cf7b7025c1879f304 = 'qlclbm.iso' + '@'; addyf0dea8d12d42d48cf7b7025c1879f304 =
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb22e72247d51581e8f52f90059698026').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb22e72247d51581e8f52f90059698026 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addyb22e72247d51581e8f52f90059698026 =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak593154696e41e1e33b4162451db9b73b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy593154696e41e1e33b4162451db9b73b = 'vattu' + '@'; addy593154696e41e1e33b4162451db9b73b = addy593154696e41e1e33b4162451db9b73b +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5127f7fdd0f79ec3448972ebf503c9a0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5127f7fdd0f79ec3448972ebf503c9a0 =
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak105a5909a91cff6d4f311578ea7a6986').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy105a5909a91cff6d4f311578ea7a6986 = 'congvandentccb' + '@'; addy105a5909a91cff6d4f311578ea7a6986 =
Read more ...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 024386804953. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 4. Ban Lãnh đạo đương nhiệm:TS. Đồng Văn ThànhTrưởng PhòngTS. Nguyễn Thị Lan Anh Phó Trưởng phòngChủ tịch Công đoàn           ThS. Trần Thái Sơn Phó Trưởng
Read more ...