Phòng chức năng

1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 2. Điện thoại: 3. Email: 4. Cơ cấu tổ chức:  

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7710fd4e77c8b5732af6c61938ee3670').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7710fd4e77c8b5732af6c61938ee3670 = 'vanphongbvbm' + '@'; addy7710fd4e77c8b5732af6c61938ee3670 = addy7710fd4e77c8b5732af6c61938ee3670 + 'gmail' + '.' +
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd299b4a93fd854f441216535c098637a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd299b4a93fd854f441216535c098637a = 'congvandenctxh' +
Read more ...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9f1b002d184a92d1745f1c297f781f16').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9f1b002d184a92d1745f1c297f781f16 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy9f1b002d184a92d1745f1c297f781f16 =
Read more ...

L TDao1. Địa chỉ: Tầng M - Nhà K1 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0949415885  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake67d332d713710ef7a76ca3a9fd16851').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye67d332d713710ef7a76ca3a9fd16851 = 'hanhchinh.cnttbm' + '@'; addye67d332d713710ef7a76ca3a9fd16851 = addye67d332d713710ef7a76ca3a9fd16851 + 'gmail' +
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6719bdc46b8cce11dfa26879ff698c18').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6719bdc46b8cce11dfa26879ff698c18 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy6719bdc46b8cce11dfa26879ff698c18 =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak71b062a082072f437c6eef997efc6f00').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy71b062a082072f437c6eef997efc6f00 = 'vattu' + '@'; addy71b062a082072f437c6eef997efc6f00 = addy71b062a082072f437c6eef997efc6f00 +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak74b102fadcde406d37158a2e5e3c9652').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy74b102fadcde406d37158a2e5e3c9652 =
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3b4215034102b71c5c222bde228cfd62').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3b4215034102b71c5c222bde228cfd62 = 'congvandentccb' + '@'; addy3b4215034102b71c5c222bde228cfd62 =
Read more ...