Khoa Cận lâm sàng

z3649606244390 3e4cba4c7bba6bfb764b4fde50edf7751. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd42a09e64fd10a504b4de2e81670a4f1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd42a09e64fd10a504b4de2e81670a4f1 = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addyd42a09e64fd10a504b4de2e81670a4f1 = addyd42a09e64fd10a504b4de2e81670a4f1 +
Read more ...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak10bb1d9dfce288bbf5fa3db909f81099').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy10bb1d9dfce288bbf5fa3db909f81099 = 'visinh' +
Read more ...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7bffc6b3ac4685a78a02208d1ed9709c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7bffc6b3ac4685a78a02208d1ed9709c = 'hoasinhbachmai' + '@'; addy7bffc6b3ac4685a78a02208d1ed9709c =
Read more ...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak41a16c81f8b982861c870ea586457604').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41a16c81f8b982861c870ea586457604 = 'khoaduocbvbachmai' +
Read more ...