Trung tâm trực thuộc

z2601038308253 c4f3be5c65674ca7854b6da3749c59841. Địa chỉ: Nhà A10, Bệnh viện Bạch Mai    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak045a7dc6ec63a43c79c20ad9333f832b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy045a7dc6ec63a43c79c20ad9333f832b = 'dotquybachmai' + '@'; addy045a7dc6ec63a43c79c20ad9333f832b = addy045a7dc6ec63a43c79c20ad9333f832b + 'gmail' + '.' +
Read more ...

Picture11. Địa chỉ: Tòa nhà D6 Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Văn phòng trung tâm +84(4) - 38 68 99 63   Hotline: 08695877033. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Gồm 87 nhân viên (37 hợp đồng), bao gồm 22 bác sĩ (trong đó có 01 PGS.TS, 02 BSCKII, 06 tiến sĩ, 02 BSCKI, 09 thạc sĩ/bác sĩ nội trú, 02 bác sĩ thường), 48 điều dưỡng, 05 hộ lý, 01 nghiên cứu viên, 03 thư ký y khoa, 04 nhân
Read more ...

TS. Nguyễn Tuấn Tùng. GĐTT1. Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.2. Điện thoại: 0243.576.36473. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak16f34caa3b9ac1ace6715bde0ee033dc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16f34caa3b9ac1ace6715bde0ee033dc = 'hhtmbm' + '@'; addy16f34caa3b9ac1ace6715bde0ee033dc = addy16f34caa3b9ac1ace6715bde0ee033dc +
Read more ...

logo Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (tòa nhà H) và 3 tầng (tầng 10, 11, 12) nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 02462782050; 0904616238; 0961760080              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak75d927444fcbeec3c0f0cb9ecd16e856').innerHTML = ''; var
Read more ...

anh chan dung NNA1. Địa chỉ: Tầng 4 – Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tòa nhà A11- Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 02438693731-6521 / 024390476433. Email: DThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8831fbc372c8c87b5beb4e757ffc557c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8831fbc372c8c87b5beb4e757ffc557c = 'dinhduong.bvbm' +
Read more ...

co cau to chuc1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.86869883. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf1ed1468a66411a4184e47c77a4b6cb1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf1ed1468a66411a4184e47c77a4b6cb1 = 'bachmairadiology' + '@'; addyf1ed1468a66411a4184e47c77a4b6cb1 = addyf1ed1468a66411a4184e47c77a4b6cb1 +
Read more ...

TDC 1003210439Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập theo quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tếTên giao dịchTên tiếng việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng anh: Training and Direction of healthcare activities center Tên viết tắt: TDCĐịa chỉ giao dịch: Toà nhà D5- Bệnh viện Bạch MaiSố 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà NộiĐiện thoại
Read more ...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc45195bb058f9ba2da33bd65adb4897e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc45195bb058f9ba2da33bd65adb4897e = 'infr' + '@'; addyc45195bb058f9ba2da33bd65adb4897e = addyc45195bb058f9ba2da33bd65adb4897e +
Read more ...

khoi.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Trung tâm Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4c2dfe98c8bca63dd3dd878d5ce91340').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4c2dfe98c8bca63dd3dd878d5ce91340 = 'thankinh' + '@'; addy4c2dfe98c8bca63dd3dd878d5ce91340 = addy4c2dfe98c8bca63dd3dd878d5ce91340 +
Read more ...

TS ANM1. Địa chỉ: Tầng 1, Tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 024.22428317                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8f9319dbdda85491e9b30b2092762ace').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8f9319dbdda85491e9b30b2092762ace = 'khoanhibm' +
Read more ...