Tai lieu noi bo

Công văn hướng dẫn xét tặng danh hiệu "thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 - năm 2020Mẫu số 1 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK tập thể)Mẫu số 2 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK cá nhân)Mẫu số 3 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng HC)Mẫu số 4 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ tập thể)Mẫu số 5 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ cá nhân)Mẫu số 6 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng đột xuất)Mẫu số 7 theo NĐ 91 (Báo
Read more ...
Quy trình kỹ thuật đo đường máu mao mạch: DownloadQuy trình kỹ thuật đặt và lưu kim catheter tĩnh mạch ngoại vi: Download        Bảng kiểm quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh ghép thận: Download       Quy trình kỹ thuật hút đờm dãi đường hô hấp dưới bằng hệ thống kín
Read more ...