Hội Thảo Tim Mạch Việt Nam - Hoa Kỳ
Vietnam - America Symposium of Cardiology

NHỮNG VẤN ĐỀ CẬP NHẬT TRONG THỰC HÀNH TIM MẠCH 2009
Update on Practical Cardiology 2009

File đính kèm: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

I. Đơn vị tổ chức:

Viện Tim Mạch - Bệnh Viện Bạch Mai
Phối hợp với (MAYO CLINIC; ST. ANTHONY'S HOSPITAL; UNIVERSITY OF COLORADO SCHOOL OF MEDICINE)

II. Địa điểm: Hội Trường Nhà P - Bệnh Viện Bạch Mai

III. Thời gian: 9 và 10 tháng Tư năm 2009

IV. Danh sách các Báo cáo viên nước ngoài

Thomas G. Allison, PhD
Associate Professor of Medicine
Director, Exercise Testing Lab
Mayo Clinic

Carl E. Bartecchi, MD
Professor of Clinical Medicine
U. of Colorado School of Medicine
Director, Bach Mai Hospital Project
 
Malcolm R. Bell, MBBS, FRACP
Professor of Medicine
Medical Director, Coronary Care Unit
Mayo Clinic
 
Peter A. Brady, MB, ChB, MD
Consultant, Electrophysiology/Pacing
Assistant Professor of Medicine
Mayo Clinic
 
Leslie T. Cooper, Jr., MD
Professor of Medicine
Consultant, Cardiovascular Diseases
Mayo Clinic
 
Michael D. McGoon, MD
Professor of Medicine
Consultant, Cardiovascular Diseases
Mayo Clinic
 
Vuyisile T. Nkomo, MD, MPH
Assistant Professor of Medicine
Consultant, Cardiovascular Diseases
Mayo Clinic
 
Charanjit S. Rihal, MD, MBA
Professor of Medicine
Director, Cardiac Cath Lab
Mayo Clinic
 
Rakesh M. Suri, MD, D. Phil.
Assistant Professor of Surgery
Consultant, Cardiovascular Surgery
Mayo Clinic