Ban giám đốc

sep_qa.jpg  Anh hùng Lao động, PGS - TS. Nguyễn Quốc Anh Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh  Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 01 – 9 – 1959 Giới: Nam3. Quê quán: Xã Trung Đông – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21-11-19865. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ y học chuyên ngành Gây mê Hồi sức6. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học7. Nơi công tác: Bệnh viện Bạch Mai – Tầng 1 nhà Việt Nhật số 78 đường Giải Phóng – phường Phương
Xem tiếp...

gd tth.jpgNguyên Giám đốc - PGS.TS  Trần Thúy Hạnh Họ và tên: Trần Thúy Hạnh Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Y khoa Tóm tắt lý lịch bản thân và một số thành tích đã đạt được:  - Sinh năm 1953 - Quê quán: Mỹ Lộc - Nam Định- Chức vụ: Quyền Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy  Từ năm 1970 đến năm 1976: Sinh viên trường Đại học Y Hà NộiTừ năm 1976 đến năm 1980: Bác sĩ Sở Y tế Hà Nội  Từ năm 1980 đến nay: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bác sĩ Dị ứng Miễn dịch (Tiến sĩ từ năm 1995, Phó Giáo Sư Y học từ tháng 12/2007) Từ năm 1993 đến năm 1998
Xem tiếp...

sep_qa.jpg   Giám đốc bệnh viện AHLĐ - PGS.TS. Nguyễn Quốc AnhPhó GĐ chuyên mônGS. TS. Ngô Quý Châu Phó GĐ kinh tếCN. Nguyễn Ngọc Hiền Phó GĐ chuyên mônGS. TS. Mai Trọng Khoa Phó GĐ chuyên mônGS. TS. Đỗ Doãn Lợi Phó GĐ chuyên môn GS. TS. Phạm Minh Thông    Họp giao ban Ban Giám
Xem tiếp...