Ban giám đốc

GS Nguyen Quang TuanGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc bệnh việnLÝ LỊCH KHOA HỌCA. THÔNG TIN CÁ NHÂN1. Họ và tên: Nguyễn Quang Tuấn2. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1967;  Giới: Nam;  Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không3. Ngày vào Đảng CSVN: 10/08/1997           4. Quê quán: Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà
Xem tiếp...