Ban giám đốc

nguyen_ngoc_hien22.jpg Phó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế Họ và tên: Nguyễn Ngọc HiềnTừ 09/2009 đến 3/2020 TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN  1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam3. Quê quán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức
Xem tiếp...

sep_khoa.jpg Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Mai Trọng Khoa Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS. TS. Mai Trọng Khoa2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1957 3. Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21/6/19865. Trình độ chuyên môn: Bác
Xem tiếp...

sep_qa.jpg  Anh hùng Lao động, PGS - TS. Nguyễn Quốc Anh Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch MaiTừ 2009 đến 2019 TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh  Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 01 – 9 – 1959 Giới: Nam3. Quê quán: Xã Trung Đông – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức
Xem tiếp...

gd tth.jpgNguyên Giám đốc - PGS.TS  Trần Thúy HạnhHọ và tên: Trần Thúy Hạnh Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Y khoa Tóm tắt lý lịch bản thân và một số thành tích đã đạt được:  - Sinh năm 1953 - Quê quán: Mỹ Lộc - Nam Định- Chức vụ: Quyền Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy  Từ năm 1970 đến năm 1976: Sinh viên trường Đại học Y
Xem tiếp...