Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5573822b1e0a8288bb69464546ac1943').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5573822b1e0a8288bb69464546ac1943 = 'tcyhbvbm' + '@'; addy5573822b1e0a8288bb69464546ac1943 = addy5573822b1e0a8288bb69464546ac1943 + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfee9cfd4f56e0f3bfc1b044ae07263e6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfee9cfd4f56e0f3bfc1b044ae07263e6 = 'QldaBachMai' + '@'; addyfee9cfd4f56e0f3bfc1b044ae07263e6 = addyfee9cfd4f56e0f3bfc1b044ae07263e6 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 043.9943316              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak794a2b9f8e5f42ed445515abf3023626').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak435f966230ebb1faa57b7d90c2b9efc8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy435f966230ebb1faa57b7d90c2b9efc8 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy435f966230ebb1faa57b7d90c2b9efc8 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 38688582 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak37017413b329ea2f4441440880548bdd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy37017413b329ea2f4441440880548bdd = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy37017413b329ea2f4441440880548bdd = addy37017413b329ea2f4441440880548bdd + 'bachmai' +
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 38688582 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakca5286b1835e0b6bbc8936864e74253c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyca5286b1835e0b6bbc8936864e74253c = 'bmhsrit_dept' + '@'; addyca5286b1835e0b6bbc8936864e74253c = addyca5286b1835e0b6bbc8936864e74253c + 'bachmai' +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbfe80db3c1b3b84aa522555fa963936a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybfe80db3c1b3b84aa522555fa963936a = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addybfe80db3c1b3b84aa522555fa963936a =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8a635a82f731fef530d6eef6b3fcdcd5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8a635a82f731fef530d6eef6b3fcdcd5 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy8a635a82f731fef530d6eef6b3fcdcd5 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3e40fb8da6833e960c00d1be084ef9f3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3e40fb8da6833e960c00d1be084ef9f3 = 'baove' + '@'; addy3e40fb8da6833e960c00d1be084ef9f3 = addy3e40fb8da6833e960c00d1be084ef9f3 +
Xem tiếp...
07190184
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
11724
20811
11724
469680
566761
7190184