Phòng chức năng

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak60c2118512448b2fd96ca98c55fa5e7e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy60c2118512448b2fd96ca98c55fa5e7e = 'vanphongbvbm' + '@'; addy60c2118512448b2fd96ca98c55fa5e7e = addy60c2118512448b2fd96ca98c55fa5e7e + 'gmail' + '.' +
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc561227e7683bd28a5aa03fe033b5b64').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc561227e7683bd28a5aa03fe033b5b64 = 'congvandenctxh' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake20b13f071daa800809493964c146ac7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye20b13f071daa800809493964c146ac7 = 'qlclbm.iso' + '@'; addye20b13f071daa800809493964c146ac7 =
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6b3027410ff0b678d8110e9c1460f9f3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6b3027410ff0b678d8110e9c1460f9f3 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy6b3027410ff0b678d8110e9c1460f9f3 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak80ab472eeaf4c4e2e8c55d986fbd53e5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy80ab472eeaf4c4e2e8c55d986fbd53e5 = 'vattu' + '@'; addy80ab472eeaf4c4e2e8c55d986fbd53e5 = addy80ab472eeaf4c4e2e8c55d986fbd53e5 +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak759d521700e5278d4b33a57662e23186').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy759d521700e5278d4b33a57662e23186 =
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak922d6557d60c46333c02617674e685fb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy922d6557d60c46333c02617674e685fb = 'congvandentccb' + '@'; addy922d6557d60c46333c02617674e685fb =
Xem tiếp...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 024386804953. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 4. Ban Lãnh đạo đương nhiệm:TS. Đồng Văn ThànhTrưởng PhòngTS. Nguyễn Thị Lan Anh Phó Trưởng phòngChủ tịch Công đoàn           ThS. Trần Thái Sơn Phó Trưởng
Xem tiếp...