Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak06d63de511394471f763bd5de2c7ccfe').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy06d63de511394471f763bd5de2c7ccfe = 'tcyhbvbm' + '@'; addy06d63de511394471f763bd5de2c7ccfe = addy06d63de511394471f763bd5de2c7ccfe + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0ddefc81dfbf514f3b8194344aa71bb7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0ddefc81dfbf514f3b8194344aa71bb7 = 'QldaBachMai' + '@'; addy0ddefc81dfbf514f3b8194344aa71bb7 = addy0ddefc81dfbf514f3b8194344aa71bb7 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakaff3aa5227468c9ce854f2eead6f0e9a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakabcda6dc583b4d40ac5e69722968943e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyabcda6dc583b4d40ac5e69722968943e = 'qlclbm.iso' + '@'; addyabcda6dc583b4d40ac5e69722968943e =
Xem tiếp...

Dao CNTT1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak59910048fe808d0f1c52a0e9e1fde0eb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy59910048fe808d0f1c52a0e9e1fde0eb = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy59910048fe808d0f1c52a0e9e1fde0eb = addy59910048fe808d0f1c52a0e9e1fde0eb +
Xem tiếp...

huong.jpg 1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake38f9521da7cd8509be86e3baff30c6f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye38f9521da7cd8509be86e3baff30c6f = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addye38f9521da7cd8509be86e3baff30c6f =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

anh_chan_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak65b73b5aaff14972206d5f4388eb568f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy65b73b5aaff14972206d5f4388eb568f = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy65b73b5aaff14972206d5f4388eb568f =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính 2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak418cd3b289b240bc13eb479335bb64cb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy418cd3b289b240bc13eb479335bb64cb = 'baove' + '@'; addy418cd3b289b240bc13eb479335bb64cb = addy418cd3b289b240bc13eb479335bb64cb +
Xem tiếp...