Phòng chức năng

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak135772fd97e81d232f4ba9b5e2dfdb06').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy135772fd97e81d232f4ba9b5e2dfdb06 = 'vanphongbvbm' + '@'; addy135772fd97e81d232f4ba9b5e2dfdb06 = addy135772fd97e81d232f4ba9b5e2dfdb06 + 'gmail' + '.' +
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf5b718da4826d9dd0f627cc2b19a61a6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf5b718da4826d9dd0f627cc2b19a61a6 = 'congvandenctxh' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5cd01a5d9e41f40b8f3cba03f6c726c3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5cd01a5d9e41f40b8f3cba03f6c726c3 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy5cd01a5d9e41f40b8f3cba03f6c726c3 =
Xem tiếp...

L TDao1. Địa chỉ: Tầng M - Nhà K1 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0949415885  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakca5dbc3a410f136d98d5f637e054c9b2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyca5dbc3a410f136d98d5f637e054c9b2 = 'hanhchinh.cnttbm' + '@'; addyca5dbc3a410f136d98d5f637e054c9b2 = addyca5dbc3a410f136d98d5f637e054c9b2 + 'gmail' +
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak16365565bf60daaefc174d53a4eb0113').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16365565bf60daaefc174d53a4eb0113 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy16365565bf60daaefc174d53a4eb0113 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5c486d6d0e5d3254e6674065d3083a50').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5c486d6d0e5d3254e6674065d3083a50 = 'vattu' + '@'; addy5c486d6d0e5d3254e6674065d3083a50 = addy5c486d6d0e5d3254e6674065d3083a50 +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakba196eee48db3fb7d23070400296c978').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyba196eee48db3fb7d23070400296c978 =
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak57c387ef5b1a6f46123b1adc3ac0daf5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy57c387ef5b1a6f46123b1adc3ac0daf5 = 'congvandentccb' + '@'; addy57c387ef5b1a6f46123b1adc3ac0daf5 =
Xem tiếp...