Phòng chức năng

DT SODT1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 024.3629.18183. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka71e9258a91d5411fbbc97a72cf9cf5d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya71e9258a91d5411fbbc97a72cf9cf5d = 'dauthaubvbm' + '@'; addya71e9258a91d5411fbbc97a72cf9cf5d =
Xem tiếp...

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7ad44a6ac2d3ef401eafec79c6d85691').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7ad44a6ac2d3ef401eafec79c6d85691 = 'vanphongbvbm' + '@'; addy7ad44a6ac2d3ef401eafec79c6d85691 =
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf49909f54eaa3ab3b723781fdaa4c220').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1037f2ceced37a67e5eb2e5c399aa954').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1037f2ceced37a67e5eb2e5c399aa954 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy1037f2ceced37a67e5eb2e5c399aa954 =
Xem tiếp...

Dao CNTT1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2f37341584c26136120b50f763a7d9be').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2f37341584c26136120b50f763a7d9be = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy2f37341584c26136120b50f763a7d9be = addy2f37341584c26136120b50f763a7d9be +
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak413c5592e5fb1d413d3123ae26659d94').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy413c5592e5fb1d413d3123ae26659d94 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy413c5592e5fb1d413d3123ae26659d94 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak758983536a3ef15b94d6dfdb9182c25f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy758983536a3ef15b94d6dfdb9182c25f = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6e0584312fdc8ac8acb0993b1c0c1b0f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6e0584312fdc8ac8acb0993b1c0c1b0f = 'vattu' + '@'; addy6e0584312fdc8ac8acb0993b1c0c1b0f = addy6e0584312fdc8ac8acb0993b1c0c1b0f +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb377c0ae8217d8a4f93b22ca64bf8734').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb9752d331722838d48215d1d2f59454c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb9752d331722838d48215d1d2f59454c = 'congvandentccb' + '@'; addyb9752d331722838d48215d1d2f59454c =
Xem tiếp...