Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak69d0098da88dfa519ffb7ae6be8f715e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy69d0098da88dfa519ffb7ae6be8f715e = 'tcyhbvbm' + '@'; addy69d0098da88dfa519ffb7ae6be8f715e = addy69d0098da88dfa519ffb7ae6be8f715e + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb50796eb52ec4d43a2ff47f5a5f02516').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb50796eb52ec4d43a2ff47f5a5f02516 = 'QldaBachMai' + '@'; addyb50796eb52ec4d43a2ff47f5a5f02516 = addyb50796eb52ec4d43a2ff47f5a5f02516 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak96253b5fc8cb44946b85b353e5bde602').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc0053e9eeb80a74230dbbbe6dc248400').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc0053e9eeb80a74230dbbbe6dc248400 = 'qlclbm.iso' + '@'; addyc0053e9eeb80a74230dbbbe6dc248400 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake7e4bac5b9bde005f175d820d0d5d95d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye7e4bac5b9bde005f175d820d0d5d95d = 'bmhsrit_dept' + '@'; addye7e4bac5b9bde005f175d820d0d5d95d = addye7e4bac5b9bde005f175d820d0d5d95d +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5200c785b081faca28d7d04ca8ad7e9e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5200c785b081faca28d7d04ca8ad7e9e = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy5200c785b081faca28d7d04ca8ad7e9e =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak53b7aae5910163bae1e04a0d460fde05').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53b7aae5910163bae1e04a0d460fde05 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy53b7aae5910163bae1e04a0d460fde05 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3ae928dddc682975a1eac5a9ce0942a3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3ae928dddc682975a1eac5a9ce0942a3 = 'baove' + '@'; addy3ae928dddc682975a1eac5a9ce0942a3 = addy3ae928dddc682975a1eac5a9ce0942a3 +
Xem tiếp...