Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake784deadbccd324507bd1a111d8926f4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye784deadbccd324507bd1a111d8926f4 = 'tcyhbvbm' + '@'; addye784deadbccd324507bd1a111d8926f4 = addye784deadbccd324507bd1a111d8926f4 + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdcabb45b5e12188f7938dc0a5bccab7f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydcabb45b5e12188f7938dc0a5bccab7f = 'QldaBachMai' + '@'; addydcabb45b5e12188f7938dc0a5bccab7f = addydcabb45b5e12188f7938dc0a5bccab7f +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1bfbe633e9c9e2ce6ccf4c23c7880098').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak704159688ee464628179e84bee5983cd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy704159688ee464628179e84bee5983cd = 'qlclbm.iso' + '@'; addy704159688ee464628179e84bee5983cd =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc5a547fdf2575267b83aa7541f7a4e75').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc5a547fdf2575267b83aa7541f7a4e75 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addyc5a547fdf2575267b83aa7541f7a4e75 = addyc5a547fdf2575267b83aa7541f7a4e75 +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg  1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4b20f91d41d53acb76d2df914fef4d11').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4b20f91d41d53acb76d2df914fef4d11 = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy4b20f91d41d53acb76d2df914fef4d11 =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1e93f612ea6fd006a76cdd776187004f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1e93f612ea6fd006a76cdd776187004f = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy1e93f612ea6fd006a76cdd776187004f =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak639dbcc9edd4cd6b4c7f56cf4098f8f7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy639dbcc9edd4cd6b4c7f56cf4098f8f7 = 'baove' + '@'; addy639dbcc9edd4cd6b4c7f56cf4098f8f7 = addy639dbcc9edd4cd6b4c7f56cf4098f8f7 +
Xem tiếp...