Phòng chức năng

DT SODT1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 024.3629.18183. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6b6bf87ab258dc9afec97c3ebedb3853').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6b6bf87ab258dc9afec97c3ebedb3853 = 'dauthaubvbm' + '@'; addy6b6bf87ab258dc9afec97c3ebedb3853 =
Xem tiếp...

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak58be4cc8a4eef0036f748aeddf8dc0b7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy58be4cc8a4eef0036f748aeddf8dc0b7 = 'vanphongbvbm' + '@'; addy58be4cc8a4eef0036f748aeddf8dc0b7 =
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8617be2357e70c9b599878f2fe1ea2e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak843db5e8624bdc446b94fe84e854f771').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy843db5e8624bdc446b94fe84e854f771 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy843db5e8624bdc446b94fe84e854f771 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd36d3f942300abde13de292f929bd8d8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd36d3f942300abde13de292f929bd8d8 = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc892a4cd78dc132c4b2226c641a3c586').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc892a4cd78dc132c4b2226c641a3c586 = 'vattu' + '@'; addyc892a4cd78dc132c4b2226c641a3c586 = addyc892a4cd78dc132c4b2226c641a3c586 +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2153f3df3823881d37b144a2c8b40b56').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2c6909bb5412c6f69b4c92e1ec5c4cb5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2c6909bb5412c6f69b4c92e1ec5c4cb5 = 'congvandentccb' + '@'; addy2c6909bb5412c6f69b4c92e1ec5c4cb5 =
Xem tiếp...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  4. Ban
Xem tiếp...