Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2263227dba6a67e366a45bce0a6eb4dd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2263227dba6a67e366a45bce0a6eb4dd = 'tcyhbvbm' + '@'; addy2263227dba6a67e366a45bce0a6eb4dd = addy2263227dba6a67e366a45bce0a6eb4dd + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2dc091f3991e260da27d3a4d01c5fe77').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2dc091f3991e260da27d3a4d01c5fe77 = 'QldaBachMai' + '@'; addy2dc091f3991e260da27d3a4d01c5fe77 = addy2dc091f3991e260da27d3a4d01c5fe77 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak594d36aa489feb8906747e20cb9cd08b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak54b94e38a58de1838001ecc555d1aa55').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy54b94e38a58de1838001ecc555d1aa55 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy54b94e38a58de1838001ecc555d1aa55 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4317aade0a312e66a468f1b166f22e4c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4317aade0a312e66a468f1b166f22e4c = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy4317aade0a312e66a468f1b166f22e4c = addy4317aade0a312e66a468f1b166f22e4c +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg  1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfb1bf0a666c167636cee0c0364a4b5ef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb1bf0a666c167636cee0c0364a4b5ef = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addyfb1bf0a666c167636cee0c0364a4b5ef =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4a0fb38804b06da45e50afebb10e1f78').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4a0fb38804b06da45e50afebb10e1f78 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy4a0fb38804b06da45e50afebb10e1f78 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfbe6dfecc73ba2de820cf089aaf80f8d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfbe6dfecc73ba2de820cf089aaf80f8d = 'baove' + '@'; addyfbe6dfecc73ba2de820cf089aaf80f8d = addyfbe6dfecc73ba2de820cf089aaf80f8d +
Xem tiếp...