Khoa Cận lâm sàng

z3649606244390 3e4cba4c7bba6bfb764b4fde50edf7751. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka7af369ed5bae33a835f316c60ab6c80').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya7af369ed5bae33a835f316c60ab6c80 = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addya7af369ed5bae33a835f316c60ab6c80 = addya7af369ed5bae33a835f316c60ab6c80 +
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2c2381effd0ba62cee48c039da064450').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2c2381effd0ba62cee48c039da064450 = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfb48d7a324f3cc5e72db81cddd8f5f00').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb48d7a324f3cc5e72db81cddd8f5f00 = 'hoasinhbachmai' + '@'; addyfb48d7a324f3cc5e72db81cddd8f5f00 =
Xem tiếp...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak64b00d8989c857352c2617d6093774be').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy64b00d8989c857352c2617d6093774be = 'khoaduocbvbachmai' +
Xem tiếp...