Khoa Cận lâm sàng

pgs_hung.jpg1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: (04). 8693731 - 65923. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak753b012ddda3a005318be92c2505144b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy753b012ddda3a005318be92c2505144b = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy753b012ddda3a005318be92c2505144b =
Xem tiếp...

ts._bs_nguyen_manh_truong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0466.595.888. 3. Sơ đồ tổ chức: Nhân lực khoa có tổng số 29 cán bộ viên chức trong đó có 12 Bác sỹ (gồm 1 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 2 bác sỹ, hiện có 03 bác sỹ đang theo học Tiến sỹ và 01 bác sỹ đang học chuyên khoa cấp 2), 14 Điều dưỡng (gồm  5 cử nhân và 9 điều dưỡng, hiện tại có 02 cử nhân đang học cao học và 02 điều dưỡng đang học cử
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakce61865e66b9a1d04eac326a8a62968b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyce61865e66b9a1d04eac326a8a62968b = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 3–Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 38686988 – máy lẻ 1324.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5215c0e0bffee3ad1ff0f37784131fda').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5215c0e0bffee3ad1ff0f37784131fda = 'hoasinhbm' + '@'; addy5215c0e0bffee3ad1ff0f37784131fda =
Xem tiếp...

ts._c_t_nga.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng II,  tòa nhà Việt Nhật. 2. Điện thoại: 043.8695062  3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9590888efc1ebe9dcf8fbdde7c479b2a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9590888efc1ebe9dcf8fbdde7c479b2a = 'hanhchinhduocbm' + '@'; addy9590888efc1ebe9dcf8fbdde7c479b2a =
Xem tiếp...