Các Khoa lâm sàng

du.jpg1. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại:                                  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak99199f2a8ee0187d021c5fd306b7257a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

hao.jpg1. Địa chỉ: tầng 9 – toà nhà 21 tầng2. Điện thoại: +84.9.04.40.30.03 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcd05e3a56dc3260dd11132df0676e246').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycd05e3a56dc3260dd11132df0676e246 = 'phauthuatthankinhbachmai' + '@'; addycd05e3a56dc3260dd11132df0676e246 =
Xem tiếp...

BLD DL1Địa chỉ: Số 78 – Đường Giải Phóng – Đống Đa – Hà nội. Tòa số 18 (Sau nhà thuốc số 4 – cạnh khoa cấp cứu Bệnh Viện Bạch Mai ).Điện thoại: 024.6657.2588 hoặc 024.3868.9443Lịch sử: Khoa Da Liễu - Bệnh viện Bạch Mai gắn liền với lịch sử Bộ môn Da liễu - Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày nay. Năm 2006 Bộ Y tế Quyết định tách Viện Da Liễu trực
Xem tiếp...

quan1. Địa điểm:Toà nhà A1 và A3 Bệnh viện Bạch Mai  2. Điện thoại:Tel: 04 38689711 or 1900575758Fax: 04 86897133. Cơ cấu tổ chức: Gồm 62 cán bộ viên chức: 02 PGS, 01 TS, 18 ThS, 18 CNĐD, 18 ĐDTC, 01 kế toán, 02 KTV XQ, 01 KTV XN, 02 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Đỗ Trung Quân Trưởng khoa Bí thư chi bộ PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Phó trưởng khoa Chủ tịch Công đoàn     ThS. Phan
Xem tiếp...

Ngoc1. Địa chỉ: Tòa nhà 4 tầng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.357635143.Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Khoa Khám bệnh bao gồm: 131 nhân viên ( gồm 102 biên chế, 29 hợp đồng). Biên chế bao gồm: 23 bác sỹ ( 04 TS, 02 BSCKII, 16 ThS, 01 BSCKI), 75 điều dưỡng ( 01 ThS, 21 ĐH, 01 CĐ, 52 TC), 04 hộ lý. Nhân viên hợp đồng: 12 bác sỹ (
Xem tiếp...

sodo.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà A6, A82. Điện thoại: 04.8693731 - 67123. Sơ đồ tổ chức:             4. Cơ cấu tổ chức:Nhân sự: Tổng số khoa có 34 nhân viên (9 bác sỹ, 15 điều dưỡng, 8 dược sỹ trung cấp…) và 3 cán bộ giảng dạy thuộc các trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: Trong số các cán bộ có 3 TS; 1 BS.CKII; 2 BSNT; 1 Ths; 3 BS.CKI
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà hành chính cũ - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.66757346    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf85abd221cdc9888f7092db491c10baa').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf85abd221cdc9888f7092db491c10baa = 'khoamatbm' + '@'; addyf85abd221cdc9888f7092db491c10baa =
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak96e1c5e12480b7fd5887607b3aafb3db').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy96e1c5e12480b7fd5887607b3aafb3db = 'bacsyrang_23' + '@'; addy96e1c5e12480b7fd5887607b3aafb3db = addy96e1c5e12480b7fd5887607b3aafb3db +
Xem tiếp...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1a586f93e732ce820c3eb06c0368ce15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1a586f93e732ce820c3eb06c0368ce15 = 'taimuihonga5' + '@'; addy1a586f93e732ce820c3eb06c0368ce15 =
Xem tiếp...

thinh.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak856e40fe45798386df33d96f4e1083d9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy856e40fe45798386df33d96f4e1083d9 = 'thankinh' + '@'; addy856e40fe45798386df33d96f4e1083d9 = addy856e40fe45798386df33d96f4e1083d9 + 'bachmai' +
Xem tiếp...