Các Khoa lâm sàng

du.jpg1. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại:                                  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd43de91d1da9cbaadba6defb46960e36').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

hao.jpg1. Địa chỉ: tầng 9 – toà nhà 21 tầng2. Điện thoại: +84.9.04.40.30.03 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak06efc4849fc6223c5465f5a977b6749d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy06efc4849fc6223c5465f5a977b6749d = 'phauthuatthankinhbachmai' + '@'; addy06efc4849fc6223c5465f5a977b6749d =
Xem tiếp...

BLD DL1Địa chỉ: Số 78 – Đường Giải Phóng – Đống Đa – Hà nội. Tòa số 18 (Sau nhà thuốc số 4 – cạnh khoa cấp cứu Bệnh Viện Bạch Mai ).Điện thoại: 024.6657.2588 hoặc 024.3868.9443Lịch sử: Khoa Da Liễu - Bệnh viện Bạch Mai gắn liền với lịch sử Bộ môn Da liễu - Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày nay. Năm 2006 Bộ Y tế Quyết định tách Viện Da Liễu trực
Xem tiếp...

quan1. Địa điểm:Toà nhà A1 và A3 Bệnh viện Bạch Mai  2. Điện thoại:Tel: 04 38689711 or 1900575758Fax: 04 86897133. Cơ cấu tổ chức: Gồm 62 cán bộ viên chức: 02 PGS, 01 TS, 18 ThS, 18 CNĐD, 18 ĐDTC, 01 kế toán, 02 KTV XQ, 01 KTV XN, 02 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Đỗ Trung Quân Trưởng khoa Bí thư chi bộ PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Phó trưởng khoa Chủ tịch Công đoàn     ThS. Phan
Xem tiếp...

Ngoc1. Địa chỉ: Tòa nhà 4 tầng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.357635143.Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Khoa Khám bệnh bao gồm: 131 nhân viên ( gồm 102 biên chế, 29 hợp đồng). Biên chế bao gồm: 23 bác sỹ ( 04 TS, 02 BSCKII, 16 ThS, 01 BSCKI), 75 điều dưỡng ( 01 ThS, 21 ĐH, 01 CĐ, 52 TC), 04 hộ lý. Nhân viên hợp đồng: 12 bác sỹ (
Xem tiếp...

sodo.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà A6, A82. Điện thoại: 04.8693731 - 67123. Sơ đồ tổ chức:             4. Cơ cấu tổ chức:Nhân sự: Tổng số khoa có 34 nhân viên (9 bác sỹ, 15 điều dưỡng, 8 dược sỹ trung cấp…) và 3 cán bộ giảng dạy thuộc các trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: Trong số các cán bộ có 3 TS; 1 BS.CKII; 2 BSNT; 1 Ths; 3 BS.CKI
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà hành chính cũ - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.66757346    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1650ac651b070c61c14eaf866bfd2d7a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1650ac651b070c61c14eaf866bfd2d7a = 'khoamatbm' + '@'; addy1650ac651b070c61c14eaf866bfd2d7a =
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc8857b0ccd47f00a199a754addbb3957').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc8857b0ccd47f00a199a754addbb3957 = 'bacsyrang_23' + '@'; addyc8857b0ccd47f00a199a754addbb3957 = addyc8857b0ccd47f00a199a754addbb3957 +
Xem tiếp...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak66e4ad6cf3801c850d71c452970b1b38').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66e4ad6cf3801c850d71c452970b1b38 = 'taimuihonga5' + '@'; addy66e4ad6cf3801c850d71c452970b1b38 =
Xem tiếp...

khoi.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakff678d3c546d015063adbe2b7d71aab2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyff678d3c546d015063adbe2b7d71aab2 = 'thankinh' + '@'; addyff678d3c546d015063adbe2b7d71aab2 = addyff678d3c546d015063adbe2b7d71aab2 + 'bachmai' +
Xem tiếp...