Các Khoa lâm sàng

new_image.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0439959015 – 38686988-3432. 3. Website: hoisuctichcucbachmai.vn4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC:76,  trong đó: 02 Giáo sư , 01 Phó giáo sư, 04 Tiến sĩ y học, 06 Thạc sĩ y học, 03 Bác sĩ, 01 Cử nhân ĐH, 02 Cử nhân Điều dưỡng, 51 Điều dưỡng trung học, 06 Hộ lý.5. Ban lãnh đạo: PGS. TS. Đào Xuân CơTrưởng khoa          
Xem tiếp...