Các Khoa lâm sàng

du.jpg1. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại:                                  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak60365c28cfa7c0e8be59d95a5989dd7f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

hao.jpg1. Địa chỉ: tầng 9 – toà nhà 21 tầng2. Điện thoại: +84.9.04.40.30.03 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb700c6c4833a0ab87ffa939e35ced3a6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb700c6c4833a0ab87ffa939e35ced3a6 = 'phauthuatthankinhbachmai' + '@'; addyb700c6c4833a0ab87ffa939e35ced3a6 =
Xem tiếp...

nguyet.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 2 tầng Khoa Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38689443 - 04. 38693731/6668       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak66dd1db2c48a190fc6912948822fd3aa').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66dd1db2c48a190fc6912948822fd3aa = 'dalieubachmai' +
Xem tiếp...

quan1. Địa điểm:Toà nhà A1 và A3 Bệnh viện Bạch Mai  2. Điện thoại:Tel: 04 38689711 or 1900575758Fax: 04 86897133. Cơ cấu tổ chức: Gồm 62 cán bộ viên chức: 02 PGS, 01 TS, 18 ThS, 18 CNĐD, 18 ĐDTC, 01 kế toán, 02 KTV XQ, 01 KTV XN, 02 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Đỗ Trung Quân Trưởng khoa Bí thư chi bộ PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Phó trưởng khoa Chủ tịch Công đoàn     ThS. Phan
Xem tiếp...

Ngoc1. Địa chỉ: Tòa nhà 4 tầng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.357635143.Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Khoa Khám bệnh bao gồm: 131 nhân viên ( gồm 102 biên chế, 29 hợp đồng). Biên chế bao gồm: 23 bác sỹ ( 04 TS, 02 BSCKII, 16 ThS, 01 BSCKI), 75 điều dưỡng ( 01 ThS, 21 ĐH, 01 CĐ, 52 TC), 04 hộ lý. Nhân viên hợp đồng: 12 bác sỹ (
Xem tiếp...

sodo.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà A6, A82. Điện thoại: 04.8693731 - 67123. Sơ đồ tổ chức:             4. Cơ cấu tổ chức:Nhân sự: Tổng số khoa có 34 nhân viên (9 bác sỹ, 15 điều dưỡng, 8 dược sỹ trung cấp…) và 3 cán bộ giảng dạy thuộc các trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: Trong số các cán bộ có 3 TS; 1 BS.CKII; 2 BSNT; 1 Ths; 3 BS.CKI
Xem tiếp...

gs_vinh.jpg1. Địa chỉ chính: Tòa nhà khoa Huyết học – Truyền máu và tầng 3 khu khám bệnh (Phòng 315).2. Điện thoại: 043.5763647 3. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC hiện tại: 115 (trong đó 09 CB ĐHY) Cơ cấu gồm phòng Hành chính khoa và 03 Bộ phận chuyên môn: Labo, Lưu trữ và cấp phát máu, Lâm sàng bệnh máu; cụ thể:Labo: phòng XN tế bào, phòng
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà hành chính cũ - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.66757346    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak11567554d1f9a82106f14e6d9e9d4c73').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy11567554d1f9a82106f14e6d9e9d4c73 = 'khoamatbm' + '@'; addy11567554d1f9a82106f14e6d9e9d4c73 =
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4b2b42287060d0ca391949784919de52').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4b2b42287060d0ca391949784919de52 = 'bacsyrang_23' + '@'; addy4b2b42287060d0ca391949784919de52 = addy4b2b42287060d0ca391949784919de52 +
Xem tiếp...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdf6beb80a0b3060aa79dc58eb8be9a59').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydf6beb80a0b3060aa79dc58eb8be9a59 = 'taimuihonga5' + '@'; addydf6beb80a0b3060aa79dc58eb8be9a59 =
Xem tiếp...