Các Khoa lâm sàng

nguyen quang bay1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6be486f2b1cee81c43004700cd974015').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6be486f2b1cee81c43004700cd974015 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addy6be486f2b1cee81c43004700cd974015 = addy6be486f2b1cee81c43004700cd974015 + 'yahoo' + '.'
Xem tiếp...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà Nhật; Tầng 8 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 043. 8686986 (máy lẻ 3333)              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake83c5a19dd60b7d1b694b63a66dfd45f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye83c5a19dd60b7d1b694b63a66dfd45f = 'khoasanbachmai' +
Xem tiếp...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5bb7cd7f409d66bc3fa11a83d5c32fc6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5bb7cd7f409d66bc3fa11a83d5c32fc6 = 'khoanhibm' +
Xem tiếp...

sep_qa.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng1khuA,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P, 6762 khu A           3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak068a2897c0205fedb3223922e9a11a0b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy068a2897c0205fedb3223922e9a11a0b = 'pmgmhs' +
Xem tiếp...

hoc1. Địa chỉ: Tầng3,tầng4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 80 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 2 phó giáo sư; 2 tiến sĩ; 15 thạc sĩ; 1 bác sỹ CKII, 3 bác sĩ CKI; 5 bác sỹ nội trú, 15 cử nhân điều dưỡng, 27 điều dưỡng và 7 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Trần Hiếu HọcTrưởng khoa - Bí thư chi bộtừ 2013 đến nay               
Xem tiếp...

pgs.ts tuyen1. Địa chỉ: Tầng 5 nhà P - Bệnh viện Bạch mai2. Điện thoại: 04 38686988 số máy lẻ 3531 - 35443. Cơ cấu tổ chức: Cán bộ nhân viên khoa gồm: 44 nhân viên trong đó: 14 bác sĩ (4 bác sĩ biên chế trường ĐHY Hà nội); 27 điều dưỡng; 3 hộ lý. (PGS. TS.BS: 02, TS. BS: 01, BSCK II: 01, BSNT: 08, Ths.Bs: 02, Cử nhân ĐD: 08, điều dưỡng trung học: 19, hộ lý:03).4. Ban lãnh đạo từ
Xem tiếp...

vu truong khanh1. Địa chỉ chính: Tầng5nhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.62598285 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak939b389d08ae44effc1ad2ea97423078').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy939b389d08ae44effc1ad2ea97423078 = 'tieuhoa' + '@'; addy939b389d08ae44effc1ad2ea97423078 = addy939b389d08ae44effc1ad2ea97423078 +
Xem tiếp...

hung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84 4 329 0484                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8a273a6a6e8763252c9fc65d8b8bcf9c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8a273a6a6e8763252c9fc65d8b8bcf9c = 'coxuongkhopbachmai' +
Xem tiếp...

kcc1. Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà A9 bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0438687116 và 0438693731- 6811.     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakaa2b5de0c0318702134d7d52b9ee9712').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaa2b5de0c0318702134d7d52b9ee9712 = 'capcuu' + '@'; addyaa2b5de0c0318702134d7d52b9ee9712 =
Xem tiếp...

1_-_truong_khoa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: (043) 8686530 /(043) 8688143    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakeeb23d472c2a79813d2864cb01e5238c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyeeb23d472c2a79813d2864cb01e5238c = 'tnt2000' + '@'; addyeeb23d472c2a79813d2864cb01e5238c = addyeeb23d472c2a79813d2864cb01e5238c + 'fpt' + '.' +
Xem tiếp...