Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf9be2ddd114eb85c842332a0d371458a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf9be2ddd114eb85c842332a0d371458a = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

phuong_2.jpg1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: +84.4.35765344 Fax: +84.4.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak401bdb83859bffda63d8d408f1c5c053').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy401bdb83859bffda63d8d408f1c5c053 = 'vskttqg' + '@'; addy401bdb83859bffda63d8d408f1c5c053
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd3fb07c4a14461ddd7dabd10aefce093').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd3fb07c4a14461ddd7dabd10aefce093 = 'vtm' +
Xem tiếp...