Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf0d066db6bc18f24f7b3fcf7e48139d7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf0d066db6bc18f24f7b3fcf7e48139d7 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

TS Phuong1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf6f4f9ab90b95a76b95c81143aaff1b6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf6f4f9ab90b95a76b95c81143aaff1b6 = 'nimhvn' +
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka8f5b7013251d59014faaf3e22761312').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya8f5b7013251d59014faaf3e22761312 = 'vtm' +
Xem tiếp...