Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf10050509bdab40f1cb52cf1a60cd78c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf10050509bdab40f1cb52cf1a60cd78c = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

TS Phuong1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak632cd73f3bfc014213c4a4a8f0c79d2f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy632cd73f3bfc014213c4a4a8f0c79d2f = 'nimhvn' +
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak53f81ff638024babf42684bf6e1536ac').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53f81ff638024babf42684bf6e1536ac = 'vtm' +
Xem tiếp...