Trung tâm trực thuộc

tuyet1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake731cd7332d9bf09fa45b26cae5d1e39').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye731cd7332d9bf09fa45b26cae5d1e39 = 'trungtamddls_bvbm' + '@'; addye731cd7332d9bf09fa45b26cae5d1e39 =
Xem tiếp...

gs_ts_pham_minh_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38686986 (máy lẻ 1108)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbaef11bcc3c1e03519c6dd426e39ab94').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybaef11bcc3c1e03519c6dd426e39ab94 = 'cdha' + '@'; addybaef11bcc3c1e03519c6dd426e39ab94 = addybaef11bcc3c1e03519c6dd426e39ab94 + 'bachmai' +
Xem tiếp...

SDTCĐịa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch MaiĐiện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3c40a58addd35b9264889119e13d0afc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c40a58addd35b9264889119e13d0afc = 'tdc' +
Xem tiếp...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6a0e2a3a55a71794ec1edbf855d0c55b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6a0e2a3a55a71794ec1edbf855d0c55b = 'infr' + '@'; addy6a0e2a3a55a71794ec1edbf855d0c55b = addy6a0e2a3a55a71794ec1edbf855d0c55b +
Xem tiếp...

sep chauĐịa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2cae013964ee0a020de88a3d1875de38').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2cae013964ee0a020de88a3d1875de38 = 'trungtamhohap' + '@'; addy2cae013964ee0a020de88a3d1875de38 =
Xem tiếp...

Khanh1. Địa chỉ: Nhà tròn - Số 78 Giải Phóng - Quận Đống Đa – Hà Nội 2. Điện thoại: 04.36290737 3. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có tổng số 43 cán bộ nhân viên, bao gồm 04 tiến sỹ, 1 BSCK2, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 06 cử nhân đại học điều dưỡng, 09 cử nhân vật lý trị liệu (đại học và cao đẳng), 02 kỹ sư chỉnh hình… 4. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Lương Tuấn
Xem tiếp...

tuyen.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1- Đối diện khoa khám bệnh.2. Điện thoại: 04.38685977. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7657b4e58886c154f3fb0aa94e4ed1f0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7657b4e58886c154f3fb0aa94e4ed1f0 = 'giaiphaubenhbm' + '@'; addy7657b4e58886c154f3fb0aa94e4ed1f0 = addy7657b4e58886c154f3fb0aa94e4ed1f0 +
Xem tiếp...

nguen1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 - 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501 3. Website: www.chongdoc.org.vn và www.pcc.org.vn 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên 39, trong đó: 9 Bác sỹ (01 PGS, 02 TS, 01 BSCK II, 05 Ths), 01 cử nhân hóa học, 02 kỹ sư, 24 y tá (7 CN, 17 YTTC), 02 hộ lý, 01 tạp vụ. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Khoa điều trị: Tổ
Xem tiếp...