Nhiệm kỳ 2020 - 2025

TS Hung PGD BTDU

Đ/c Dương Đức Hùng
Bí Thư Đảng uỷ

 Do van thanh

Đ/c Đỗ Văn Thành
Phó Bí thư Đảng ủy

PGS Dao Xuan Co8

Đ/c Đào Xuân Cơ
Thường vụ Đảng ủy

     

pgs.ts tuyen

Đ/c Đỗ Gia Tuyển
Thường vụ Đảng ủy

 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy

  1. Đ/c Vũ Văn Giáp
  2. Đ/c Phạm Mạnh Hùng
  3. Đ/c Lương Tuấn Khanh
  4. Đ/c Phan Thu Phương
  5. Đ/c Đồng Văn Thành
  6. Đ/c Nguyễn Toàn Thắng
  7. Đ/c Đoàn Thu Trà
  8. Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng