Nhiệm kỳ 2019 - 2022
 

HVT

ThS. Hàn Viết Trung
Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai  

duc 9837

ThS. Tạ Minh Đức
Phó Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai 

    

thanh 1

ThS. Nguyễn Xuân Thanh
Phó Bí Thư Đoàn TN

Bệnh viện Bạch Mai 
 
 

Ban chấp hành Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

 1. Lê Tuấn Thành - Thường vụ Đoàn thanh niên
 2. Đỗ Thị Thanh Vân - Thường vụ Đoàn thanh niên
 3. Nguyễn Hoàng Trung - Ủy viên ban chấp hành
 4. Đỗ Tuấn Anh - Ủy viên ban chấp hành
 5. Phùng Thị Thúy Hằng - Ủy viên ban chấp hành
 6. Lê Minh Hương - Ủy viên ban chấp hành
 7. Nguyễn Quang Khôi - Ủy viên ban chấp hành
 8. Hà Hải Long - Ủy viên ban chấp hành
 9. Nguyễn Tiến Phương - Ủy viên ban chấp hành
 10. Đoàn Thị Kim Phượng - Ủy viên ban chấp hành
 11. Nguyễn Hùng Sơn - Ủy viên ban chấp hành
 12. Phùng Văn Thắng - Ủy viên ban chấp hành

 

dtn

Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

1._anh_le_phat_ong_hoat_ong_oan_nam_thanh_nien_2014.jpg
Lễ phát động hoạt động Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai năm 2014 
 
2._truong_sa.jpg
Hoạt động tình nguyện 
 
3._hien_mau.jpg
Hoạt động hiến máu tình nguyện 
 
4._van_nghe.jpg
6._vn_nghe.jpg
Đội văn nghệ Bông Mai Trắng bệnh viện Bạch Mai 
 
5._hoi_thao.jpg
Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế năm 2013