Nguyên Giám đốc bệnh viện

sep_qa.jpg  Anh hùng Lao động, PGS - TS. Nguyễn Quốc Anh Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch MaiTừ 2009 đến 2019 TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh  Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 01 – 9 – 1959 Giới: Nam3. Quê quán: Xã Trung Đông – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức
Xem tiếp...

gd tth.jpgNguyên Giám đốc - PGS.TS  Trần Thúy HạnhHọ và tên: Trần Thúy Hạnh Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Y khoa Tóm tắt lý lịch bản thân và một số thành tích đã đạt được:  - Sinh năm 1953 - Quê quán: Mỹ Lộc - Nam Định- Chức vụ: Quyền Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy  Từ năm 1970 đến năm 1976: Sinh viên trường Đại học Y
Xem tiếp...