Nguyên Phó giám đốc

sep_khoa.jpg Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Mai Trọng Khoa Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS. TS. Mai Trọng Khoa2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1957 3. Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21/6/19865. Trình độ chuyên môn: Bác
Xem tiếp...