Nguyên Phó giám đốc

nguyen_ngoc_hien22.jpg Phó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN  1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam3. Quê quán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 11-10-19865. Trình độ
Xem tiếp...

sep_khoa.jpg Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Mai Trọng Khoa Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS. TS. Mai Trọng Khoa2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1957 3. Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21/6/19865. Trình độ chuyên môn: Bác
Xem tiếp...