nguyen_ngoc_hien22.jpg
Phó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Từ 09/2009 đến 3/2020
 

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không

2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam

3. Quê quán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định

4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 11-10-1986

5. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

6. Nơi công tác: Bệnh viện Bạch Mai – Tầng 1 nhà Việt Nhật số 78 đường Giải Phóng – Phường Phương Mai – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội

7. Các chức vụ:

7.1 Chức vụ Chính quyền: 

  • Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

7.2 Chức vụ trong Đảng:

  • Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai 

8. Quá trình đào tạo về chuyên môn

  • Từ năm 1977 – 1981: sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

9. Quá trình công tác:

  • 01/1982-9/1987: Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • 07/1987-05/1998: Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
  • 05/1998 – 08/2008: Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh viện Bạch Mai.
  • 09/2009 - 3/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

10. Một số thành tích, danh hiệu thi đua đã đạt được

  • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011