Phó Giám đốc Bệnh viện

gs_chau_1.jpgPhó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Ngô Quý Châu Học hàm học vị: Giáo sư - Tiến sĩ Tóm tắt lý lịch cá nhân: Ngày tháng năm sinh: 22/06/1960 Quê quán: phố Mỹ Độ - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang Chức vụ: Phó Giám đốc - Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien22.jpgPhó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền   TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN  1. Họvà tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không2. Ngày,tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam3. Quêquán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định4. Ngày,tháng, năm vào Đảng chính
Xem tiếp...

sep_khoa.jpgPhó Giám đốc phụ trách Chuyên môn  Họ và tên: Mai Trọng Khoa Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ    TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS - TS. Mai Trọng Khoa2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1957 3. Quê quán: TùngẢnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21/6/19865
Xem tiếp...