Ban lãnh đạo Hội đồng quản lý:

   

GS Tuan

GS. TS. Nguyễn Quang Tuấn
Phó Chủ tịch

Thành viên Hội đồng:

1. TS. BS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện
2. TS. BS. Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
3. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch
4. PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực
5. TS. BS. Vũ Trường Khanh - Trưởng khoa Tiêu hóa
6. ThS Trịnh Thị Thuận - Trưởng phòng Tài chính kế toán
7. TS. BS. Đồng Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
8. TS. BS. Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện
9. TS. BS. Dương Huy Lương - Cục Quản lý Khám chữa bệnh