1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             Website:http://vientimmach.vn

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

- Tổng số cán bộ: 260 cán bộ (trong đó có 16 của Trường Đại học Y Hà Nội).

- Bác sỹ: 81 (3 Giáo sư - Tiến sỹ, 8 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 29 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ Bác sỹ)

- Điều dưỡng:175; Nhân viên khác: 5

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

 

Hung

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng
Viện Trưởng Viện Tim Mạch
Bí thư Chi Bộ

 


 

Cuong1

PGS. TS. Tạ Mạnh Cường
Phó Viện Trưởng

 

Anh chi Hoai 2018

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
Phó Viện Trưởng

 

z3651949860428 bdff4fcf860d2fef33891dfa8ef68d1c

PGS. Nguyễn Ngọc Quang
Phó Viện Trưởng


   

Bang

ThS. Đỗ Kim Bảng
Chủ tịch Công đoàn

 

z3646115788899 61f5367a99ebfd5425c128ec6d969856

ThS. Nguyễn Trung Hậu
Bí thư Đoàn thanh niên

 

Anh

CN. Trần Thị Ngọc Anh
Điều dưỡng trưởng

1-526 chuan-281.jpg
1-526 chuan-282.jpg
1-526 chuan-283.jpg
1-526 chuan-284.jpg
1-526 chuan-285.jpg
1-526 chuan-286.jpg
1-526 chuan-287.jpg
1-526 chuan-288.jpg