1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:  có 04 cán bộ, bao gồm:01 Thạc sĩ, 03 Cử nhân

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm: 

huong.jpg
ThS. Nguyễn Thị Hương
Phụ trách Phòng
Mộ số hình ảnh hoạt động: 
anh_dn.jpg

 

5. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy chế được Bộ Y tế/Bệnh viện phê duyệt:
5.1. Chức năng:
Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế.
5.2. Nhiệm vụ:
 • Về quản lý, theo dõi, xây dựng và thực hiện các dự án tài trợ quốc tế: Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch đối ngoại và hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm; Giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện; các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế; Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng các dự án trong lĩnh vực y tế do Bệnh viện chủ trì, trình Giám đốc phê duyệt; Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Giám đốc.
 • Về đoàn ra, đoàn vào: Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bệnh viện; Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám đốc làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Bệnh viện với các đối tác nước ngoài; Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất với Giám đốc cử cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Bệnh viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế; Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện theo kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện với các tổ chức quốc tế; Xây dựng, trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi quy chế được ban hành.
 • Về thông tin liên lạc: Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; Chủ trì biên soạn tài liệu về Bệnh viện bằng các thứ tiếng nước ngoài; Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong cộng đồng quốc tế; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các đối tác, tổ chức nước ngoài; Chủ trì việc thẩm định các văn bản bằng tiếng nước ngoài do Giám đốc ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản đó.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Bệnh viện cử đi nước ngoài về; 
 • Đầu mối phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức khám, xét nghiệm, điều trị cho bệnh nhân là người nước ngoài theo quy chế của Bệnh viện, Ngành và các quy định của pháp luật;
 • Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế của Bệnh viện đúng quy định hiện hành;
 • Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Bệnh viện;
 • Đầu mối để làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác nhằm tiến hành hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của Bệnh viện;
 • Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 
6. Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị:
 • Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, ngày này Bệnh viện đã trở thành một Trung tâm y học hàng đầu của Việt Nam, đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng: Điều trị bệnh nhân tuyến cuối, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế.Trong những năm qua, đơn vị hợp tác quốc tế trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện, hoạt động hợp tác quốc tế luôn được Bệnh viện coi trọng, được triển khai tại hầu hết các đơn vị trực thuộc Bệnh viện và đã mang lại những hiệu quả rất đáng khích lệ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong xu thế phát triển, hội nhập và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hợp tác quốc tế có một vai trò cốt yếu và không thể thiếu trong tiến trình xây dựng phát triển Bệnh viện được kỳ vọng là đáp ứng những chuẩn mực quốc tế. Để hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng của Bệnh viện, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã ký quyết định thành lập Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
7. Những thành tích nổi bật, đặc biệt từ 2011 đến nay:
 • Ngay sau khi có quyết định thành lập, phòng đã xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế của Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt. Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế đã tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế. Hàng năm, phòng đã làm thủ tục cho hàng trăm đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế gồm: Nhật, Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… với các mục đích thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm, ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội thảo, thực hiện Dự án. Đặc biệt đã phối hợp với các đơn vị tiếp đón thành công nhiều đoàn Cấp cao như Thượng Nghị sĩ Nhật Bản, Chủ tịch, Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản, Tổng Giám đốc IAEA, đoàn nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản, đoàn nghị sỹ Quốc hội Séc… Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thành công nhiều hội nghị với quy mô từ 150 đến 350 đại biểu như: Hội nghị Khoa học Quốc tế Việt Nam - Thái Lan về nội soi và phẫu thuật nội soi, hội thảo chuyên đề Truyền nhiễm. Hàng năm, nhờ sự giúp đỡ của Bệnh viện St Anthony và Mayo Clinic Hoa kỳ, Bệnh viện đã tổ chức Hội thảo về các chuyên ngành như: ICU, Cấp cứu, Nhi, Tim mạch, Hô hấp,... và hợp tác với các tổ chức khác như REI (Hoa Kỳ), Wallonie- Bruxelles (Bỉ), phối hợp với các chuyên gia Cộng hòa Sec tổ chức hội thảo về Hỗ trợ sinh sản…
 • Ngoài ra, phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế còn tham gia làm đầu mối triển khai nhiều dự án như: Dự án thí điểm Khám chữa bệnh từ xa có sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (PACS) tổng ngân sách dự án gần 1.000.000 USD. Dự án được triển khai tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai, BVĐK Bắc Ninh và BVĐK Ninh Bình; Khánh thành Trung tâm nội soi tiêu hóa Việt Nam - Nhật Bản trên nền tảng hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trường Đại học Nagoya (Nhật Bản), tổng giá trị máy móc thiết bị hơn 1.000.000USD, Dự án “Xây dựng mô hình phục hồi chức năng và đào tạo nhân lực phục hồi chức năng, với việc ứng dụng xe lăn có bàn đạp (xe lăn Profhand) ở Việt Nam”, tổng kinh phí 59.980.000 JPY, Dự án: “Tăng cường Chất lượng Nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh Y tế” (2010 -2015) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ với tổng kinh phí 6.163.621 USD. Bộ Y tế làm chủ Dự án với mục tiêu nâng cao Chất lượng dịch vụ Y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Dự án “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng lâm sàng dựa vào bệnh viện ở Việt Nam” (2010 - 2013) đã được gia hạn đến năm 2015 với số tiền đầu tư thêm là 230.114USD do trường Đại học tổng hợp Boston, Hoa Kỳ viện trợ. Mục tiêu: Cải thiện tình hình dinh dưỡng của các bệnh nhân nội trú tại Việt Nam thông qua việc thiết lập một trung tâm đầu ngành về dinh dưỡng lâm sàng. Phòng Đối ngoại - Hợp tác quốc tế là đầu mối phối hợp với các đơn vị tiếp nhận gần 43 tấn trang thiết bị y tế bao gồm giường bệnh, máy thở, máy siêu âm… trị giá gần một triệu USD từ Bệnh viện St. Anthony và nhiều tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ trao tặng.
 • Bên cạnh các hoạt động kể trên, phòng còn mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Đề tài Hiệu quả của hoạt động can thiệp về lối sống đối với tỷ lệ hiện mắc và mới mắc thừa cân, béo phì của học sinh Trung học cơ sở tại Hà Nội, thời gian thực hiện từ 2013 - 2015; Đề tài Nghiên cứu tình hình mắc lao và lao kháng thuốc tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai (Hoa Kỳ); Đề tài Xác định mối liên quan giữa tải lượng vi rút, kiểu gen với biểu hiện lâm sàng và đáp ứng điều trị thuốc kháng vi rút trên bệnh nhân viêm gan vi rút B và C (Hoa Kỳ); Đề tài Nghiên cứu khảo sát dịch tễ học của nhiễm khuẩn huyết tại Việt Nam; Đề tài Nghiên cứu dịch tễ học phân tử của các chủng vi khuẩn Gram âm đa kháng thuốc bằng phương pháp giải trình tự toàn bộ bộ gene vi khuẩn; Phối hợp với tổ chức Discovery Life Sciences (Hoa Kỳ) xây dựng ngân hàng sinh học phục vụ cho các nghiên cứu phát hiện, kiểm định các dấu ấn sinh học mới ứng dụng cho chẩn đoán bệnh nhiễm trùng…
 • Về công tác đào tạo: Hàng năm, phòng quản lý, làm thủ tục và hướng dẫn hàng trăm sinh viên các nước Pháp, Đan Mạch, Quỹ Học mãi Úc, Anh, Đức,… đến thực tập tại Bệnh viện. Phòng còn hợp tác với các tổ chức nhằm đào tạo, cập nhật kiến thức và các kỹ thuật tiên tiến cho cán bộ bệnh viện: Bệnh viện trường Đại học Ajou, Hàn Quốc: từ năm 2009 đến nay đã có 20 bác sỹ và điều dưỡng các chuyên ngành: hô hấp, dị ứng, ung bướu, sản, tim mạch, huyết học, nhi, XQ… được đào tạo; Quỹ Học mãi, Úc: hàng năm có 5 bác sỹ, điều dưỡng tham dự khóa đào tạo; NTUH (Bệnh viện 
 • Đại học Quốc gia Đài Loan): đến nay có 20 cán bộ được đào tạo; Bệnh viện 
 • St.Anthony (Hoa Kỳ): nhiều bác sỹ, điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chống độc đã được cử đi đào tạo tại đây; Đại học tổng Hợp Boston Hoa Kỳ: đã có 11 cán bộ Bệnh viện được đào tạo về chuyên ngành dinh dưỡng trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng lâm sàng dựa vào bệnh viện ở Việt Nam”. Các bác sỹ, điều dưỡng sau khi tham dự các khóa đào tạo trên cơ sở hợp tác với các tổ chức quốc tế nói trên, khi trở về đã phát huy những kiến thức được học trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân, nhiều người trong số họ đã trở thành lãnh đạo ở một số đơn vị. Các bác sỹ, điều dưỡng không chỉ phát triển chuyên môn mà còn phát triển trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc.
 • Về Công tác Đảng: Phòng trực tiếp đảm nhiệm công việc của Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện, trưởng phòng kiêm thường trực văn phòng Đảng ủy; Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm thực hiện đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Hoàn tất thủ tục sáp nhập chi bộ Viện Giám định Y khoa trực thuộc Bộ Y tế về trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai và thành lập 02 chi bộ mới là chi bộ Trung tâm Hô hấp - Viện Giám định y khoa và chi bộ khoa Nội tiết - Đái tháo đường. Tiếp Ủy ban kiểm tra Thành ủy về công tác tài chính Đảng. Sau khi làm việc, Ủy ban kết luận Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc các nghiệp vụ tài chính Đảng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng ủy, văn phòng Đảng ủy đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị chu đáo góp phần vào tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2015-2020).
 • Về công tác Thư ký - đối ngoại: tiếp nhận, phân loại, xử lý công văn nội, ngoại viện đảm bảo và kịp thời; làm báo cáo và rà soát công việc trước khi trình Ban Giám đốc; xây dựng lịch họp, phối hợp với phòng Hành chính quản trị quản lý, sắp xếp và tổ chức phòng họp, hội trường cho Ban Giám đốc, các đơn vị; nhắn tin các cuộc họp của Ban Giám đốc và các đơn vị; làm thủ tục cho Ban Giám đốc đi công tác nước ngoài tại Bộ Y tế, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; tiếp đón các đoàn trong nước đến thăm quan Bệnh viện.
 • Phòng Đối ngoại - Hợp tác quốc tế phối hợp với công đoàn trong 05 năm qua tổ chức 565 đoàn thăm hỏi và phúng viếng tứ thân phụ mẫu cán bộ viên chức Bệnh viện; quản lý, trả lời và giải quyết đường dây nóng từ 7h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần, trung bình mỗi ngày có khoảng 15 cuộc với các nội dung hỏi về: tư vấn sức khỏe, thời gian khám chữa bệnh, lịch khám, đặt lịch khám, khiếu nại hành chính...; phòng tham gia quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và phát triển một số quy trình quản lý: Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào, Quy trình quản lý phòng họp và Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại Bệnh viện Bạch Mai; phối hợp cải tiến hệ thống điều hành tác nghiệp tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ, tra cứu, gửi công văn cho các đơn vị, góp phần đưa thông tin nhanh chóng và tiết kiệm; ngoài ra phòng còn tham gia với các đơn vị trong Bệnh viện tổ chức Câu lạc bộ Giám đốc; tham gia vào công tác khảo sát và chuẩn bị xây dựng Bệnh viện cơ sở 2 tại Hà Nam...