1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ viên chức: 39, trong đó: 01 PGS, 01 TS, 08 ThS, 01 BSCKI, 03 BS, 01 KS, 06 CN, 16 ĐDTH, 02 Hộ lý

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

phuong

TS. Nguyễn Hoàng Phương
Giám đốc trung tâm
   

 

thong

TS. Phạm Huy Thông
Phó giám đốc trung tâm

 

z3597510199441 b06eb3808add2953179fc45a71c78341

Hà Thị Phượng
Điều dưỡng trưởng

z3864293067622 21e3411aa61cbcaeb2ae68ae800577ab

Đc. Vũ Thị Hằng
Bí thư đoàn Thanh niên

BS Chu Chí Hiếu

BS. Chu Chí Hiếu
Chủ tịch công đoàn 

5. Một số hình ảnh và hoạt động:


1-526 chuan-308.jpg
1-526 chuan-309.jpg
1-526 chuan-310.jpg
1-526 chuan-311.jpg