1. Địa chỉ: Tầng 17, 18 nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai
  2. Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Website: benhhohap.com.vn hoặc hohapbachmai.vn
  3. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

0a1a4febcb23367d6f32

PGS. TS. Phan Thu Phương
Giám đốc Trung tâm


PGS. TS. Vũ Văn Giáp TTHH

PGS. TS. Vũ Văn Giáp
Phó Giám đốc Trung tâm

 PGS. Đoàn Thị Phượng Lan
Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hồng TTHH

 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hồng
Chủ tịch Công đoàn 

              

 CN huong

CN. Đào Quỳnh Hương
Điều dưỡng trưởng


tt

Tập thể Trung tâm năm 2015

1-526 chuan-314.jpg
1-526 chuan-315.jpg
1-526 chuan-316.jpg
1-526 chuan-317.jpg
1-526 chuan-318.jpg