Tieu chi CLBV

Tải file đầy đủ tại đây: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016

So sánh bộ tiêu chí 2015 - 2016: Download

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015: Download

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017: Download


06009326
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
3442
10617
22249
187680
306434
6009326