Tai lieu noi bo

Một số mẫu quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí KCB ngoài giờ: Click để tải file  1. Nghị định số 109 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề  2. Công văn triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí làm ngoài giờ  3. Hướng dẫn khai hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề  4. Mẫu đăng kí KCB ngoài giờ  5. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp lần đầu)  6. Bản nhận
Xem tiếp...
Quy trình kỹ thuật đo đường máu mao mạch: DownloadQuy trình kỹ thuật đặt và lưu kim catheter tĩnh mạch ngoại vi: Download        Bảng kiểm quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh ghép thận: Download       Quy trình kỹ thuật hút đờm dãi đường hô hấp dưới bằng hệ thống kín
Xem tiếp...