1. Cv hướng dẫn tạm thời thu tạm ứng viện phí trong thời gian bùng phát dịch CoVid 19: Download; Mẫu thông tin chuyển khoản và hẹn nhận lại tiền: Download; Danh sách bệnh nhân nộp tiền tạm ứng: Download
 2. Mẫu Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: Download
 3. Mẫu bảng kê tiền lương, tiền công: Download
 4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng: Download 
 5. Biên bản Đối chiếu công nợ đến 30/09/2019: Download
 6.  Bảng giá dịch vụ y tế từ 20/8/2019: Download
 7.  Bảng giá dịch vụ áp dụng tại bệnh viện Bạch Mai từ 15/12/2018: Download
 8.  Công văn đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế: Download
 9. Hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ thanh toán các khoản chi mua sắm hàng hóa dịch vụ: Download
 10.  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: Download
 11.  Một số biểu mẫu thanh toán nội bộ áp dụng tại BVBM: Download
 12.  Thông tư 15/2018/TT-BYT về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp: Download