1. Mẫu Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: Download
  2. Mẫu bảng kê tiền lương, tiền công: Download
  3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng: Download 
  4. Biên bản Đối chiếu công nợ đến 30/09/2019: Download
  5.  Bảng giá dịch vụ y tế từ 20/8/2019: Download
  6.  Bảng giá dịch vụ áp dụng tại bệnh viện Bạch Mai từ 15/12/2018: Download
  7. Công văn đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế: Download
  8. Hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ thanh toán các khoản chi mua sắm hàng hóa dịch vụ: Download
  9.  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: Download
  10.  Một số biểu mẫu thanh toán nội bộ áp dụng tại BVBM: Download
  11.  Thông tư 15/2018/TT-BYT về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp: Download