Trung tâm Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Bạch Mai thành lập với mục tiêu điều trị và Phục hồi chức năng ở tuyến cuối cùng cho tất cả các loại hình khuyết tật, đặc biệt là các tình trạng khuyết tật ở người lớn sau đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tuỷ sống, khuyết tật cơ quan vận động, tổn thương thần kinh trung ương, tổn thương thần kinh ngoại biên, các bệnh về cơ xương khớp.

Ngoài ra, trung tâm còn có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng bậc đại học và sau đại học, điều dưỡng phục hồi chức năng, kỹ thuật viên, cử nhân vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, kỹ thuật viên chỉnh hình.

Trung tâm Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Bạch Mai còn là trung tâm đi đầu trong lĩnh vực chuyển giao, đỡ đầu cho hệ thống y tế cơ sở trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Các bác sĩ của trung tâm cũng là giáo viên quốc gia và chuyên gia phục hồi chức năng. Trung tâm thường xuyên hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật phục hồi chức năng toàn diện. Trung tâm hàng năm điều trị và phục hồi chức năng cho từ 300 đến 500 bệnh nhân nội trú, 2000 đến 2500 bệnh nhân ngoại trú, trung bình hàng ngày có từ 100 đến 150 bệnh nhân đến điều trị.

Trung tâm đã đăng ký nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 4 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở về các vấn đề liên quan đến tàn tật và phục hồi chức năng, biên soạn các giáo trình có uy tín để làm tài liệu hướng dẫn dành cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

Trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai
(Chuyên mục 100 bệnh viện Bạch Mai )