Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai góp phần quan trọng trong công tác điều trị bệnh nhân. Cán bộ trong khoa luôn đề cao công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Công tác điều trị bệnh nhân

Trong 6 tháng đầu năm 2008, tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã có hơn 500 bệnh nhân được điều trị. Cũng giống như các khoa khác số lượng bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực luôn ở tình trạng quá tải. Tuy nhiên với việc áp dụng khoa học công nghệ cộng với sự nhiệt tình của cán bộ y tế trong khoa đã cứu sống cho nhiều bệnh nhân.

Công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến

Đối với công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến của khoa Hồi sức tích cực đã kết  hợp chặt chẽ với Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai, cũng như Bộ môn Hồi sức cấp cứu Trường đại học Y Hà Nội  mở nhiều lớp đào tạo với nhiều hình thức khác nhau: học nâng cao tay nghề cho các bác sỹ, điều dưỡng mới ra trường (3-6 tháng), đào tạo định hướng chuyên khoa, chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Bạch Mai và tại các địa phương, tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo mà bệnh viện và Bộ y tế phân công.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Khoa Hồi sức tích cực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên trong khoa.  Ngoài ra,  khoa có mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp tại Mỹ, Pháp, Nhật..., các nước đã cung cấp nhiều trang thiết bị cũng như các tài liệu chuyên ngành. Vì vậy chúng tôi luôn cập nhật được thông tin mới, tìm tòi khả năng ứng dụng những công nghệ khoa học vào nước ta, từ đó hình thành các ý tưởng, xây dựng đề cương và tiến hành nghiên cứu cùng với các học viên cao học và nghiên cứu sinh. Tại khoa nhiều kỹ thuật sau khi nghiên cứu xong đã được triển khai thường qui và phổ biến cho các đơn vị bạn. Có thể nói nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là vấn đề quyết định cho sự phát triển của khoa Hồi sức tích cực.

Trang thiết bị, máy móc

Các trang thiết bị tại khoa đã được phát huy hết công suất, do số lượng bệnh nhân vào điều trị ngày càng tăng lên. Do đó cán bộ nhân viên trong khoa đã phát huy mọi nguồn lực: bảo dưỡng tốt các máy hiện có, xin viện trợ từ trong nước, nước ngoài, thực hiện việc xã hội hóa, tranh thủ sự ủng  hộ của bệnh viên và các đơn vị bạn. Nhờ đó hệ thống máy luôn được đảm bảo, và có nhiều máy mới kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu điều trị và nghiên cứu khoa học.

Hướng phát triển mới của khoa Hồi sức tích cực

Trong những năm tới, khoa Hồi sức tích cực phấn đấu trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của  Đảng, Bộ và Bệnh viện Bạch Mai. Giáo dục cán bộ nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp của mình.

Ngoài ra về công tác chuyên môn trong thời gian tới đó là khoa luôn tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị, cố gắng cứu chữa cho những tình trạng bệnh rất nặng như: hội chứng suy đa tạng, cúm gia cầm H5N1, góp phần giảm tình trạng quá tải  tại bệnh viện. Phấn đấu trở thành một khoa lâm sàng hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai.

Khoa HSTC ( Chuyên mục 100 năm Bệnh viện Bạch Mai)