Ngày 30/7/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 2741/QĐ - BYT phê duyệt Đề án "Xây dựng một số bệnh viện vệ tinh (BVVT) của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013". Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai là cơ quan chủ đầu tư thực hiện đề án cùng 8 bệnh viện vệ tinh gồm: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hà Đông; BVĐK tỉnh Bắc Ninh; BVĐK Phố Nối, tỉnh Hưng Yên; BVĐK tỉnh Tuyên Quang; BVĐK tỉnh Lào Cai II; BVĐK tỉnh Sơn La; BVĐK tỉnh Nam Định và BVĐK tỉnh Nghệ An. Để triển khai thực hiện Đề án, ngày 29/10 Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức "Hội thảo triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh Bạch Mai quý 4/2009" dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Anh, giám đốc bệnh viện. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo các Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng của bệnh viện.

Mục tiêu Đề án là: Nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho cán bộ y tế, mở rộng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật, tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh một cách bền vững, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay  tại cơ sở và góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện tuyến trên.

Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai và thảo luận để thống nhất một số hoạt động trọng điểm năm 2009:

- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo liên tục thuộc các chuyên khoa ưu tiên

- Xây dựng tiêu chuẩn 1 số đơn vị chuyên môn và 1 số phác đồ chẩn đoán, điều trị áp dụng trong hệ thống BVVT

- Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Đánh giá thực trạng các BVVT tại thực địa

- Mua sắm phương tiện, thiết bị, mô hình đào tạo phục vụ Đề án

- Xây dựng chi tiết các dự án thuộc Đề án

Đây là một đề án lớn, kế hoạch thực hiện trong 5 năm và sự thành công của đề án chắc chắn sẽ góp phần lớn nâng cao năng lực cho các bệnh viện.

Thanh Hương