Trong 2 ngày 15/3 và 11/4/2019, Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng Phòng Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến thuộc Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y Tế tổ chức triển khai đào tạo “Xây dựng đề án Cải tiến chất lượng” cho hơn 250 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện. Đây là hoạt động khởi đầu của Hội thi “Đề án cải tiến chất lượng” mà bệnh viện dự kiến sẽ triển khai hàng năm, bắt đầu từ 2019.

qlcl 123 qlcl 1232

Trước đó, tại buổi Lễ phát động phong trào thi đua cải tiến chất lượng diễn ra ngày 12/3/2019, các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng đã ký cam kết thi đua cải tiến chất lượng bệnh viện và sẽ triển khai ít nhất 1 đề án cải tiến chất lượng liên quan đến lĩnh vực chuyên môn hoặc quản lý của đơn vị để tham dự cuộc thi. Hội thi bắt đầu từ tháng 4/2019 và tổng kết, trao giải trong tháng 10/2019. Đây là một hoạt động hữu ích nhằm nâng cao văn hóa chất lượng bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh,và nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo phong trào thi đua , học hỏi lẫn nhau giữa các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng trong bệnh viện.

qlcl 1233 qlcl 1234

Tại buổi đào tạo, TS Vương Ánh Dương, Trưởng phòng QLCL và CĐT và ThS Võ Hồng Thanh cán bộ Phòng QLCL và CĐT - Cục Quản lý khám chữa bệnh đã chia sẻ, hướng dẫn 2 nội dung chính: Xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng Bệnh viện và thực hiện Đề án cải tiến chất lượng. Trên cơ sở kiến thức được đào tạo,các đơn vị trong bệnh viện sẽ áp dụng để xây dựng bộ chỉ số chất lượng chuyên môn và triển khai tốt đề án cải tiến chất lượng của đơn vị.

Phòng QLCL - BVBM