Ngày 08/11/2019, GS.TS. Ngô Quý Châu, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai đã ký và ban hành bổ sung Hướng dẫn thực hiện Quy chế và thanh toán hội chẩn. Hướng dẫn nhằm làm rõ Quy chế Hội chẩn tại Điều 56 của Luật Khám chữa bệnh.

Theo đó, Hội chẩn là hình thức tập trung tài năng, trí tuệ của thày thuốc để cứu chữa người bệnh kịp thời, hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của bác sĩ điều trị.... Bản hướng dẫn chỉ về khi nào hội chẩn liên khoa, hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên viện, cách thức và định mức chi cho từng loại hội chẩn.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm:


1415 1

1415 2

1415 3

1415 4

1415 5

1415 6

1415 7

1415 8

1415 9

1415 10

1415 11

1415 12

1415 13

1415 14

1415 15

1415 16

1415 17

1415 18

1415 19

1415 20