Theo điều luật mới, 100% dân Pháp được mặc định hiến tạng sau khi chết, trừ trường hợp đặc biệt có thông báo trước.

"Điều luật được thông qua dựa trên tình đoàn kết đất nước", Cơ quan Y Sinh học Pháp viết trên trang chủ. "Nó quy định mỗi chúng ta đều là nhà hiến tạng nội tạng và mô, trừ khi đưa ra lời từ chối".

tu-ngay-1-1-toan-dan-phap-thanh-nguoi-hien-tang

Theo Huffington Post, điều luật được đưa ra nhằm cải thiện tình trạng khan hiếm nội tạng và mô cấy ghép ở Pháp. Trước đó, những ai muốn hiến tạng đều phải đăng ký với bệnh viện. Trong trường hợp bệnh nhân ra đi không để lại di nguyện, bác sĩ sẽ hỏi ý kiến gia đình song rất hiếm khi được chấp thuận.

Với điều luật mới, toàn dân Pháp nghiễm nhiên trở thành nhà tài trợ nội tạng và mô. Nếu muốn rút khỏi chương trình, họ cần gửi đơn lên bộ phận Từ chối Đăng ký Quốc gia. Khi bệnh nhân qua đời, đội ngũ y tế sẽ xác nhận họ nằm trong danh sách từ chối hoặc từng bày tỏ sự phản đối hiến tạng qua lời nói hay văn bản nào không.

Điều luật trên chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Nguồn Vnexpress.vn