Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Y tế và Bộ Thông tin truyền thông đã ký kết chương trình số 1050/Ctr-BYT-BTTTT về việc phối hợp thông tin, truyền thông trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020. Thực hiện cam kết này, nhiều hoạt động truyền thông y tế đã được triển khai hiệu quả. Để nâng cao hơn nữa công tác này, chiều ngày 08/12/2015, tại Khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình Trọng - HN, Hội thảo Nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế đã được tổ chức với sự tham dự của các phóng viên báo chí, những người làm công tác truyền thông nói chung và truyền thông trong lĩnh vực y tế nói riêng cùng với Lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các Bệnh viện. 

20151208_140326.jpg 

Với sự chủ trì của Lãnh đạo 2 bộ: Bộ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ  Y tế - Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông - Trương Minh Tuấn, hội thảo đã thu nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông và các phóng viên báo/đài.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định tầm quan trọng của truyền thông trong y tế vì vậy trong Hội thảo này chúng ta cần thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông trong công tác y tế, thông qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Truyền thông chủ động là phương thức chia sẻ hiệu quả tới người dân và cộng đồng những khó khăn, bất cập của ngành y tế để tạo một sự đồng thuận và tiếng nói chung trong việc triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước, của ngành y tế. 

20151208_140334.jpg 

Hội thảo đã khép lại sau những báo cáo và các ý kiến tham luận của các đại biểu, nhưng nó sẽ mở ra một bước tiến mới trong việc phối kết hợp giữa hai Bộ với những giải pháp tích cực và chủ động trong công tác thông tin truyền thông về y tế; Trang bị kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông góp phần điều chỉnh và định hướng dư luận cũng là một trong những nội dung được tăng cường cho những người làm công tác quản lý trong ngành y tế cũng là những ý kiến mà Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông đã phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo chiều nay. 

Bạch Mai