Theo quy định mới tại Nghị định sửa đổi, bổ sung về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mà Chính phủ vừa ban hành, ngân hàng mô chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép, do Bộ Y tế cấp.


Theo đó, ngày 3/8 Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ.

Với Nghị định này, một ngân hàng mô được cấp Giấy phép hoạt động khi đáp ứng 4 điều kiện: Đó là có Quyết định thành lập ngân hàng mô hoặc ngân hàng mô có tên trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định cơ cấu tổ chức của cơ sở y tế đối với ngân hàng mô của nhà nước; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đối với ngân hàng mô tư nhân; Cơ sở vật chất phải đảm bảo quy định, như buồng kỹ thuật có diện tích tối thiểu 12 m2 để tiếp nhận, xử lý, bảo quản và cung ứng mô; Phòng xét nghiệm có diện tích tối thiểu là 12 m2. Riêng ngân hàng mô thuộc cơ sở y tế thì việc xét nghiệm có thể sử dụng chung với bộ phận xét nghiệm của cơ sở y tế; Cơ sở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ làm vệ sinh; bảo đảm xử lý rác thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn…

Ngân hàng mô cũng chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo nguồn nhân lực tối thiểu. Theo đó, người quản lý chuyên môn ngân hàng mô phải đủ điều kiện theo quy định; 1 bác sỹ hoặc cử nhân xét nghiệm có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 2 kỹ thuật viên y hoặc điều dưỡng tốt nghiệp trung cấp trở lên về chuyên ngành y, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 1 nhân viên hành chính.

Đối với ngân hàng mô thuộc cơ sở y tế thì nhân lực có thể kiêm nghiệm, riêng kỹ thuật viên y hoặc điều dưỡng phải làm việc chuyên trách. Về trang thiết bị cần có đủ trang thiết bị theo Danh mục quy định.

Nếu ngân hàng mô có hoạt động về giác mạc thì phải đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với ngân hàng giác mạc

Ngân hàng mô đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thì được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/6/2017. Từ 1/7/2017, ngân hàng mô phải được cấp Giấy phép hoạt động theo các điều kiện, thủ tục quy định tại Nghị định này.

Nguồn Dantri.com.vn