Ngày 4/10, ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đã lên tiếng trước sự việc có thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng người bệnh không được thanh toán tiền khám bệnh khi đi cấp cứu.
ttxvn_cap_cuu.jpg
Cứu chữa cho bệnh nhân tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.

 

Theo ông Nam Liên, Bộ Y tế đã nhận được phản ánh của một số đơn vị, địa phương về một số vướng mắc trong triển khai Thông tư liên tịch số 37 nên đã tổng hợp và phối hợp với các Vụ/Cục có liên quan dự thảo công văn hướng dẫn việc thực hiện Thông tư 37. 
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ kế hoạch Tài chính đã trình Bộ ký công văn số 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016 để làm rõ thêm và hướng dẫn bổ sung một số nội dung ngoài các nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016, công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư 37.
Ông Nam Liên cho hay, sau khi ban hành công văn, Vụ kế hoạch Tài chính thấy một số báo có đưa tin về nội dung hướng dẫn thanh toán tiền khám bệnh cho người bệnh vào khoa cấp cứu không qua khoa khám bệnh. Tuy nhiên, thông tin đăng tải chưa đầy đủ, chính xác; hoặc một số báo lấy tiêu đề “không thanh toán tiền khám bệnh khi đi cấp cứu…”. Việc thông tin như vậy có thể dẫn đến người dân hiểu không đúng vấn đề.
Vụ Kế hoạch Tài chính có ý kiến như sau: Tại điểm c mục 1 công văn 7117/BYT-KH-TC nêu trên có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh.
Theo hướng dẫn, nếu thời gian người bệnh điều trị dưới 4 giờ: được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.
Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên: thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh.

 

ttxvn_kham_chua_benh_1.jpg

 

Theo Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, hướng dẫn trên có nghĩa: Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ thì cơ quan bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. 
Cơ quan bảo hiểm y tế cũng như người bệnh không phải thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trong trường hợp nếu thời gian người bệnh điều trị từ 4 giờ trở lên thì cơ quan bảo hiểm y tế và người bệnh chỉ thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định mà không phải thanh toán tiền khám bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nữa vì tiền khám bệnh đã được tính trong chi phí ngày giường điều trị nội trú.
Nội dung hướng dẫn trên áp dụng với trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh. Còn khi người bệnh vào đăng ký và khám bệnh tại khoa khám bệnh thì việc thanh toán tiền khám bệnh vẫn được thực hiện theo quy định./.
Nguồn Vietnamplus.vn