Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo về tổ chức hoạt động và giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo đó, Dự thảo đề xuất, mỗi bác sĩ không được khám quá 35 người bệnh trong một ngày làm việc 8 tiếng.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh đa số các bệnh viện hiện nay đều có khoa khám bệnh dịch vụ (không sử dụng thẻ BHYT), phòng điều trị dịch vụ hoặc điều trị theo yêu cầu với số tiền cao, bệnh nhân được khám nhanh, không phải nằm ghép giường, trong khi các bệnh viện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Hầu hết các phòng khám BHYT và phòng điều trị đều quá tải.

Cũng theo Dự thảo, các bệnh viện được tự quyết định mức giá khám chữa bệnh theo yêu cầu với các yếu tố cấu thành gồm: Chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý, khấu hao, tích lũy mở rộng phát triển kỹ thuật… Riêng giá khám bệnh, ngày giường không được vượt quá mức giá tối đa do Bộ Y tế quy định.

Cụ thể, giá trần khám theo yêu cầu được áp dụng theo các mức sau: Tại Hà Nội và TPHCM là 200.000 đồng; tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ là 150.000 đồng và các tỉnh, thành phố còn lại 100.000 đồng. Tương tự, giá ngày giường cũng dao động trong khoảng từ 300.000 đồng đến 2,4 triệu đồng theo 3 nhóm địa phương trên và theo số giường bệnh trong một phòng.

Dự thảo cũng đề xuất, không để người bệnh nằm ghép, bảo đảm đủ số giường cho người bệnh, không sử dụng phòng điều trị theo yêu cầu. Trong trường hợp bệnh viện đã kê thêm giường bệnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cho người bệnh BHYT và luôn có từ trên 10% số giường bệnh phải nằm ghép 2 thì không được tổ chức các buồng bệnh theo yêu cầu tại các khoa điều trị hiện có.

Nguồn Baochinhphu.vn