Nghị quyết 33 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thí điểm 4 bệnh viện đầu tiên trên cả nước sẽ được tự chủ toàn diện. Theo đó những bệnh viện này không chỉ được tự quyết về chi tiêu thường xuyên mà còn được thuê giám đốc về quản lý. Như vậy việc tự chủ toàn diện là như thế nào, người dân được hưởng lợi gì?

31425bb6b8e55cbb05f4

4 bệnh viện đầu tiên trên cả nước sẽ thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện đó là: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đó Bộ Y tế thành lập Hội đồng quản lý, cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc bệnh viện hoặc Tổng Giám đốc bệnh viện với thời gian tối đa 2 năm. Hội đồng quản lý có 7-11 người trong đó gồm một đại diện của Bộ Y tế.

Hội đồng quản lý được chịu trách nhiệm về việc thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ sở thành viên.

Theo Bộ Y tế, khi tiến hành tự chủ toàn diện, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 1200 tỷ đồng để trả lương và các khoản ngoài lương cho hơn 11.000 cán bộ mỗi năm, chưa tính đến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại. Mục tiêu thực hiện thí điểm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện.

Theo các bệnh viện, đây là cơ hội tốt để các bệnh viện có hướng phát triển toàn diện, ứng dụng nhanh các kỹ thuật mới, chủ động trong kêu gọi đầu tư. Bệnh viện cũng sẽ được quyết định giá dịch vụ y tế đối với với dịch vụ khám chữa bệnh, tuy nhiên đây cũng là khó khăn nhất đối với các bệnh viện khi giá dịch vụ y tế hiện nay mới chỉ được tính 4/7 cấu thành.

Việc giao quyền tự chủ toàn diện sẽ đòi hỏi các bệnh viện phải thay đổi tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn, năng động hơn trong quản lý, chặt chẽ hơn trong tổ chức để đảm bảo nâng cao chất lượng bệnh viện và có thể giữ chân được người bệnh./.

Nguồn: http://vnews.gov.vn