“Cùng lên tiếng vì sự an toàn của người bệnh”.

QT ANNB

          Nhận thấy sự an toàn người bệnh là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72, 194 quốc gia đã thống nhất lấy ngày 17/9 là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Ngày 17/9 hàng năm WHO sẽ tập trung các vấn đề liên quan đến sự an toàn người bệnh để tăng cường nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự đoàn kết và hành động toàn cầu.

QT ANNB1.png

17/9/2019 năm nay, WHO sẽ khởi động một chiến dịch toàn cầu nhằm tạo ra nhận thức về an toàn người bệnh và kêu gọi mọi người thể hiện cam kết của mình để làm cho việc chăm sóc sức khỏe an toàn hơn. Chủ đề của năm nay là "An toàn người bệnh: ưu tiên cho sức khỏe toàn cầu cùng khẩu hiệu “Cùng lên tiếng vì sự an toàn của người bệnh”. Chiến dịch này nhằm mục đích huy động người bệnh, nhân viên y tế, các nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu, … lên tiếng vì sự an toàn của người bệnh. Thông điệp chính: Làm thế nào bạn có thể tăng cường an toàn cho người bệnh ? với các khuyến cáo cụ thể:

Nếu bạn là Người bệnh hoặc người chăm sóc

 • Tích cực chăm sóc sức khỏe bản thân và hỗ trợ người bệnh.
 • Chăm sóc sức khỏe an toàn bắt đầu bằng giao tiếp tốt
 • Hãy cung cấp thông tin chính xác về bệnh sử của bạn

Nếu bạn là nhân viên y tế hoặc lãnh đạo trong hệ thống y tế

 • Khuyến khích người bệnh là đối tượng chăm sóc trong hệ thống của mình.
 • Làm việc cùng nhau vì sự an toàn người bệnh
 • Phát triển chuyên môn liên tục để cải thiện kỹ năng và kiến ​​thức đảm bảo an toàn người bệnh
 • Tạo văn hóa an toàn công khai và minh bạch trong các cơ sở y tế
 • Khuyến khích báo cáo tự nguyện, giảm trừng phạt và đổ lỗi, học hỏi từ các sai sót, sự cố.

Nếu bạn là nhà hoạch định chính sách

 • Đầu tư hiệu quả các vấn đề an toàn người bệnh với chi phí hợp lý
 • Đầu tư vào sự an toàn của người bệnh để cứu chữa và tạo dựng niềm tin
 • Đặt sự an toàn của người bệnh là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược chăm sóc y tế quốc gia.

Nếu bạn là nhà nghiên cứu, sinh viên, hay viện nghiên cứu

 • Tạo bằng chứng để cải thiện sự an toàn người bệnh trong mục tiêu nghiên cứu
 • Khuyến khích nghiên cứu về an toàn người bệnh
 • Đưa an toàn người bệnh vào các chương trình đào tạo

Nếu bạn đến từ một hiệp hội chuyên nghiệp, tổ chức quốc tế

 • Thúc đẩy sự an toàn của người bệnh để đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu
 • Cung cấp cơ hội học tập và phát triển an toàn của bệnh nhân

Nếu bạn là người ủng hộ sức khỏe cộng đồng hoặc tổ chức người bệnh

 • Khuyến khích người bệnh lên tiếng vì sự an toàn cho chính họ
 • Yêu cầu an toàn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu

Tin: Lâm Giang

Tin gốc: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day-2019/campaign-essentials/